Bovkun Sergej Josef

Titul, jméno a příjmení: Sergej Josef Bovkun
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po domluvě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2018

Jmenuji se Sergej Josef Bovkun. V CZTN pracuji od roku 2023 jako neslyšící tlumočník českého znakového jazyka. Objednat si mě můžete na tlumočení na úřadech, na policii a dalších místech. Tlumočím neslyšícím osobám se specifickým projevem ve znakovém jazyce, kterému by slyšící tlumočník neporozuměl, například osobám se sníženými rozumovými schopnostmi nebo dětem. S takovým tlumočením mám bohaté zkušenosti, a to přibližně od roku 2018 nebo 2019. Tlumočím v Praze, ve Středočeském kraji nebo po dohodě kdekoliv.