You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » PRELLOVÁ DANA (TUČKOVÁ)

PRELLOVÁ DANA (TUČKOVÁ)

Titul, jméno a příjmení: Bc. Dana Prellová (roz. Tučková)
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Hlavní město Praha, Středočeský kraj, po domluvě kdekoli
Délka praxe: od roku 2012

Představení se:  Od r. 2007 docházím na kurzy českého znakového jazyka (Pevnost, Institut) a setkávám se s neslyšícími. V roce 2013 jsem absolvovala obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK v Praze s tlumočnickou specializací. Tlumočit jsem začala od roku 2012, ale dále navštěvuji tlumočnické semináře a jazykové kurzy. V roce 2014 jsem absolvovala CŽV pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě UK v Praze. Nejraději tlumočím komunitně (u lékaře, na úřadě, v zaměstnání, na kurzech atd.) v CZTN nebo v ČUN, mám ale zkušenosti i s tlumočením ve školním prostředí (3 roky jsem externě tlumočila na Střední škole v Hradci Králové nebo externě tlumočím pro FF UK od r. 2014), dále na konferencích, přednáškách nebo nově od r. 2015 tlumočím v týmu pro Zprávy v ČZJ v České televizi.

Nejraději tlumočím komunitně (u lékaře, na úřadě, v zaměstnání, na kurzech atd.) v CZTN nebo v ČUN, mám ale zkušenosti i s tlumočením ve školním prostředí (3 roky jsem externě tlumočila na Střední škole v Hradci Králové nebo externě tlumočím pro FF UK od r. 2014), dále na konferencích, přednáškách nebo nově od r. 2015 tlumočím v týmu pro Zprávy v ČZJ v České televizi.