You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » KALOUSOVÁ JOSEFÍNA

KALOUSOVÁ JOSEFÍNA

Titul, jméno a příjmení: Bc. Josefina Kalousová
Jazyk tlumočení: ČZJ, AJ
Místo tlumočení (působení): Praha
Délka praxe: od roku 2012

Představení se: Vystudovala jsem obor čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Mám praxi v komunitním tlumočení (lékař, úřad, policie, pracovní schůzky atd.), tlumočení online, vzdělávacích přednášek a kurzů a tlumočení divadla. Kromě tlumočení také pracuji jako učitelka na základní škole pro neslyšící.